RYSY feat. Justyna Święs / Wirydarz CK / 28.08.2021 / phot. Magda Wójcik