Contact

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Impresariat:

Email: impresariat@ck.lublin.pl
Telefon: +48 81 466 61 09
Fax:  +48 81 466 61 01

Lublin Jazz Festival office:

Barbara Luszawska

Arkadiusz Kaźmierak

Adam Szczepanek

Write to Us

2584

Find Us