Elżbieta Adamiak with Band / Wirydarz CK / 14.08.2021 / phot. Magda Wójcik