Program

Program 11. Lublin Jazz Festiwalu jest w budowie!

Organizator
Impresariat Centrum Kultury w Lublinie
impresariat@ck.lublin.pl / tel.(81) 4666109
Klub Festiwalowy: Cafe Centralna i Piwnice Centrum Kultury w Lublinie
lublinjazz.pl | facebook.com/lublinjazz | ck.lublin.pl