Zbigniew Namysłowski Quintet / Jazzpospolita / 7 Lublin Jazz Festiwal / 24.04.2015