Mateusz Gawęda Trio / Wirydarz Centrum Kultury / 30.07.20174r. / zdj. Adrianna Klimek