Marek Dyjak&Goście(Skubas, Basia Derlak) / Wirydarz CK / 11.08.2017r. / zdj. Maciek Rukasz