Automatik / 22.04.2016 / Piwnice Centrum Kultury / fot. Paweł Owczarczyk