Zbigniew Namysłowski Quintet / Jazzpospolita / 7 Lublin Jazz Festival / 24.04.2015