8 Lublin Jazz Festival / Made in Jazz UMCS (PL) – Still Komeda

At each stage of education of music artist, the great importance, in addition to playing solo, is applied to play collectively. In jazz music it is even more important. The magical interaction is in this music almost stylecreative force. Made in Jazz UMCS is my class of instrumental ensembles. I lead it for ten years at the Faculty of Arts of University of Maria Curie-Sklodowska, majoring in Jazz and Stage Music. Our work is aimed at working with vocalists. The combination of instruments with a voice, full of expression, captures the spectrum of contemporary music and is an excellent technique to acquire skills and gain experience. Young artists with right energy to their age and spontaneity, measure with next steps in jazz initiation.

On the initiative of the organizers of 8. Lublin Jazz Festival we present the special concert program with only Polish jazz music. American jazz musicians made popular songs derived mainly from Broadway musicals and Hollywood films entered into the global circulation standards and became immortal. With our music no one do not do this for us …
We will present the instrumental compositions and songs of Krzysztof Komeda and Włodziemierz Nahorny. I included also some of my compositions. Among the lyrics writers we will find lyrics of Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski, Jan Wołek and Andrzej Poniedzielski. There will be legendary “Kattorna”, “Ja nie chcę spać”, “Księżyc nad Kościeliskiem”, “Pytam zimowych gwiazd” and others. The concert will be the first performance of representation of our Faculty at a professional jazz festival.

– Supervisor of the project: Mariusz Bogdanowicz.

Performers: Paulina Głuszek, Monika Szymczyk, Tomasz Wiśniewsiki – vocal, Szymon Lipiński – accordin, Paweł Muzyka – violin, Jakub Sobania – alto saxsophone, Jacek Bałchan – piano, melodica, Rafał Czarnacki – piano, flute, Jakub Stasikowski, Szymon Jakimowicz – giutar, Piotr Zygma, Jarosław Żarnowski – bass, Tomasz Deutryk – drums

Date
21.04.2016 19:00
Location
Centre of Culture in Lublin / Peowiaków 12 / Level -1 / Underground of Centre for Culture
Tickets
free admission / free tickets available at the box office of the Centre for Culture in Lublin
Ticket office opening hours
10.00-19.00 monday-friday / tel. 81 4666140 and 1 hour before the show

Links

8. Lublin Jazz Festiwal / Made in Jazz UMCS (PL) – Jeszcze Komeda

Na każdym etapie kształcenia artysty muzyka, wielką wagę, obok gry solowej, przykłada się do muzykowania zespołowego. W przypadku jazzu ma to tym większe znaczenie, iż wzajemne oddziaływanie, magiczna interakcja, jest w tej muzyce niemalże czynnikiem stylotwórczym. Made in Jazz UMCS to moja klasa zespołów instrumentalnych.
Prowadzę ją dziesięciu lat na Wydziale Artystycznym UMCS, na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa. Nasza praca zorientowana jest na współpracę z wokalistami. Połączenie instrumentów z głosem w pełni oddaje spectrum wyrazowe współczesnej muzyki oraz stanowi znakomity warsztat do zdobywania umiejętności i gromadzenia doświadczeń. Młodzi artyści z właściwą swemu wiekowi energią i spontanicznością mierzą się z kolejnymi stopniami jazzowego wtajemniczenia.
Z inicjatywy organizatorów 8. Lublin Jazz Festiwalu w programie koncertu znajdzie się wyłącznie muzyka polska. Amerykańscy jazzmani sprawili, że popularne piosenki wywodzące się głównie z broadwayowskich musicali i hollywoodzkich filmów weszły do światowego obiegu standardów i stały się nieśmiertelne. Z naszą muzyką nikt za nas tego nie zrobi…
Zaprezentujemy kompozycje instrumentalne oraz piosenki Krzysztofa Komedy i Włodzimierza Nahornego. Pozwoliłem sobie włączyć również kilka swoich utworów. Wśród autorów tekstów sami najlepsi – Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski, Jan Wołek i Andrzej Poniedzielski. Będzie legendarna Kattorna, Ja nie chcę spać, Księżyc nad Kościeliskiem, Pytam zimowych gwiazd i inne. Koncert będzie pierwszym występem reprezentacji naszego Wydziału na profesjonalnym festiwalu jazzowym.

Zapraszam,
Mariusz Bogdanowicz

Paulina Głuszek, Monika Szymczyk, Tomasz Wiśniewski – vocal
Szymon Lipiński – accordin
Paweł Muzyka – violin
Jakub Sobania – alto saxsophone
Jacek Bałchan – piano, melodica
Rafał Czarnacki – piano, flute
Jakub Stasikowski, Szymon Jakimowicz – guitar
Piotr Zygma, Jarosław Żarnowski – bass
Tomasz Deutryk – drums

Opiekun projektu: Mariusz Bogdanowicz

Date
21.04.2016 19:00
Location
Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12 / Poziom -1 / Piwnice CK
Tickets
wstęp wolny / bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie Centrum Kultury w Lublinie
Ticket office opening hours
10.00-19.00 od pn. do pt. / tel. 81 4666140 oraz na godzinę przed koncertem

Links