Julia Pietrucha – FOLKiT / Wirydarz CK / 24.07.2021 / phot. Bogusław Byrski