Aktualności

Centralny Plac Zabaw 2015

CENTRALNY PLAC ZABAW ponownie wystartował!

To trzecia edycja interdyscyplinarnego projektu, odbywającego się w sierpniu, który poprzez zaangażowanie różnych środowisk miejskich, tworzy atrakcyjną przestrzeń dla rozmaitych działań artystycznych, animacyjnych, edukacyjnych i sportowych. Służyć one mają integracji oraz propagowaniu i rozwijaniu kreatywnego, produktywnego, aktywnego spędzania czasu, połączonego z edukacją kulturalną i artystyczną. Odwiedzajcie Plac przy Centrum Kultury w Lublinie z przylegającymi do niego placami zabaw, oraz oryginalnie zaaranżowany Wirydarz CK. Każdy może włączyć się do prowadzonych tam działań animacyjnych, pokazów, warsztatów, projekcji, koncertów i imprez dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Zapraszamy

https://www.facebook.com/CentralnyPlacZabaw