Akredytacje

W celu uzyskania akredytacji prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem (biurem Impresariatu Centrum Kultury w Lublinie)

DZIENNIKARSKA – warunkiem otrzymania akredytacji jest zadeklarowanie przez dziennikarza efektywnego wykorzystania materiałów w publikacjach związanych z medialną obsługą Festiwalu.

FOTOGRAFICZNA – warunkiem uzyskania akredytacji fotograficznej jest wykazanie stałej współpracy z delegującą redakcją lub udokumentowany dorobek artystyczny oraz przekazanie do archiwum festiwalu wykonanych zdjęć.

Wszystkie osoby akredytowane przez organizatorów zobowiązują się do respektowania wszelkich zakazów lub ograniczeń w rejestracji foto, audio lub video z koncertów oraz wszelkich ograniczeń w kontaktach z wykonawcami, o których będą informować organizatorzy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia prośby o akredytacje bez podania przyczyny.